Skip to content Skip to navigation
 11 Tháng 8 2014 · 

Hoạt động chiếu phim tháng 08/2014 của Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ tại Khoa Ung bướu, Huyết học - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Rất mong được sự ủng hộ của các bạn tình nguyện viên hỗ trơ nhóm trong thời gian tới

Ảnh của Chắp Cánh Ước Mơ.
Ảnh của Chắp Cánh Ước Mơ.
Ảnh của Chắp Cánh Ước Mơ.
Ảnh của Chắp Cánh Ước Mơ.