Skip to content Skip to navigation

Bệnh viện lại trở nên rộn ràng và đông vui hơn mọi ngày với hoạt động hướng dẫn các bé làm bánh hôm qua.
Nhờ sự chuẩn bị trước của anh chị TNV Chắp Cánh Ước Mơ, mỗi miếng bánh há cảo là 1 sản phẩm của sự sáng tạo và cần mẫn trên bàn tay bé xíu của các bạn nhỏ tại Khoa Ung bướu. Điều đáng quý là các bé có sức khoẻ hơn cùng thi nhau làm bánh, trực tiếp chờ thành phẩm của mình chín và chia sẻ với các bé khác đang truyền trong phòng. 
Đây sẽ là những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ vào ngày nghỉ đối với mỗi TNV ❤️

 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em
 2 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang ăn
 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em
 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà